Nikolija – Promeni Mi Planove

Promeni mi planove Okreni mi život skroz Reci mi da bi dao sve Kao tebi ja moj broj Promeni mi planove Poremeti mi život skroz Reci mi da bi dao sve Kao tebi ja moj broj Ko je noću taj Ko je noću taj Ko me ima? Ko me ne da? Ko me kida? Ko…